Handledarkurs

Handledarutbildning är en obligatorisk utbildning för eleven och dess handledare vid privat övningskörning.
Kursen är på 3 timmar, där man får bra tips med kurslitteratur för att underlätta vid privat övningskörning.
Kursen kan man gå om man fyllt 15 år och 9 månader och den gäller i 5 år.

Vi säljer övningskörningsskyltar och spegel.

Teorilektioner

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Genom att läsa teorin lär du dig att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken.
Teorilektioner hålls i Åseda, Växjö och Tingsryd då 5-6 elever gjort intresseanmälan.
Man kan även boka in enskilt teoretiskt stöd för 350 kr/timma.

Hur går då teorilektionerna till:
För att uppnå mål i teorn använder vi följande:
Genomgång på tavla, diskussioner samt dator och böcker.

Risk 1

En teoretisk obligatorisk utbildning på 3 timmar, kurslitteratur och fika ingår. Utbildningen handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.